Outplacement, wat is dat?

Als je ontslagen wordt of bent, dan kan outplacement een goede manier zijn om sneller een nieuwe baan te vinden. Je weet vaak niet zo goed wat je wil en bent onzeker over je eigen kwaliteiten. Bij outplacement word je gecoacht bij het vinden van een nieuwe baan of bij het opstarten van een activiteit als zelfstandige.

Wanneer outplacement?

De aanleiding voor outplacement is (dreigend) ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat je werkgever (om welke reden dan ook) niet met je verder wil. Outplacement heeft zowel voor de werknemer als voor de werkgever voordelen. De werknemer krijgt passend advies en vindt vaak sneller een nieuwe baan. De werkgever geeft door de mogelijkheid van outplacement invulling aan zijn wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheid tot goed werkgeverschap. Het recht op outplacement van de werknemer wordt vaak vastgelegd in een sociaal plan of ontbindingsovereenkomst.

Hoeveel kost outplacement? En wie betaalt het?

Outplacement is niet goedkoop. Meestal wordt een ‘prestatieovereenkomst’ gesloten. Dat betekent in de praktijk dat de outplacement doorgaat tot het moment dat de werknemer een nieuwe baan gevonden heeft. Voor de prestatieovereenkomst wordt een vast bedrag gerekend, ongeacht hoe snel je een nieuwe baan vindt. Daarmee wordt het belang van het outplacementbureau om goed werk te leveren groot, want hoe eerder je een nieuwe baan vindt, hoe eerder het outplacementbureau weer met een nieuwe kandidaat aan de slag kan.

Goede raad levert geld op

Als je iets moeilijks moet doen is het altijd verstandig je te laten helpen. Solliciteren kan heel lastig zijn, vooral nu in de krappe arbeidsmarkt. Goed advies kan van grote waarde zijn. Mensen die kiezen voor outplacement vinden vaak sneller een baan dan mensen die zelfstandig solliciteren. Veel mensen vinden met behulp van outplacement een betere baan dan ze hadden.

Ben je op zoek naar outplacement in Rotterdam? Kijk dan snel op www.rondomwerk.nl.

Facebook
Twitter
Pinterest