Generieke concurrentie is een vorm van concurrentie waarbij nieuwe aanbieders de mobiliteit behoefte, waar het huidige verdienmodel van de dealerorganisatie op gebaseerd is, fors zullen beïnvloeden. Fabrikanten pushen nog steeds heel erg de overproductie de keten in. Het gevolg van deze focus op aantallen is dat er te weinig aandacht is op het inspelen op een totaal gewijzigde propositie van het product auto in eigendom.

Focus op korte termijn marktaandeel sterk vertegenwoordigd

Met het einde van het jaar is het voor de meeste fabrikanten wel duidelijk welk percentage marktaandeel ze met het merk hebben weten te veroveren. Welk merk hebben we net achter ons weten te laten en zijn we een plaats op de ranking lijst opgeschoven? Nu is in een competitieve markt focus op marktaandeel natuurlijk onvermijdelijk maar bij sommige merken lijkt het meer en meer op het kopen van de markt. Er ontstaat al vrij snel een bedenkelijk verdienmodel die nooit duurzaam kan zijn.

2016 laat een daling van het totaal volume nieuw verkopen zien van 15%, het is lastig om dit met zekerheid alleen toe te schrijven als voorbode van een blijvende gewijzigde behoefte van de markt. Dit omdat er in 2015/2016 opnieuw een enorme marktverstoring heeft plaats gevonden door het extreme en uniek binnen Europa fiscale bijtelling systeem.

Nieuwe toetreders focussen op andere mobiliteitsoplossingen

Het grote gevaar van een te eenzijdige focus op volume is een negatieve spiraal van marge erosie in de hele keten en dat brengt een nog veel groter risico met zich mee.
Zolang de hele Automotive branche heel druk bezig is om met het prijsinstrument de slag in de brand en intra brand concurrentie te winnen is er geen focus en rendement om deze nieuwe levensgevaarlijke vorm van concurrentie te pareren. Ik bedoel daarmee op de generieke concurrentie in de vorm van alternatieven in aard, flexibiliteit en aanbod van mobiliteit oplossingen.

Zet dit naast de diverse onmiskenbare maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in de markt, zoals minder nut van eigendom en naar betalen voor gebruik, en je hoeft geen Einstein te zijn om te zien dat dit een forse bedreiging zal zijn voor het klassieke dealer verdienmodel.

Nu zijn nieuwe ontwikkelingen ook altijd kansen maar dan moet je daar nu wel mee bezig zijn en het rendement maken en reserveren om die stap te kunnen maken. Tot nu toe is het meest concrete initiatief in de markt Private leasing en dan het liefst bij grootwinkelbedrijven tegen de laagste prijs niet echt innovatief.

Dit laatste is waar ik mij in de branche in zijn geheel wel zorgen over maak omdat men naast de focus op aantallen zo weinig met echte concrete innovatie op mobiliteit bezig is. De waarschuwing die de BOVAG onlangs publiceerde over het achterblijven van omzet per medewerker en dat schaalvoordelen alleen niet voldoende zal zijn is tekenend.

Laten we niet weer de kaas van ons brood laten eten

Er zijn namelijk genoeg branchevreemde kapitaalkrachtige partijen die maar wat graag in de gaten willen duiken die de branche nalaat in te vullen. Laat de dealerorganisatie niet denken dat dit niet zo’n vaart zal lopen, dagelijks zien we nieuwe voorbeelden van potentiele initiatieven ontstaan, je moet ze alleen willen zien.

Met vriendelijke groet,

Ed Favier

Generieke concurrentie een gevaarlijke nieuwe concurrent