Organisaties moeten inspelen op de marktontwikkelingen en veranderen in hoog tempo. Hierdoor moeten verschillende groepen medewerkers anders met elkaar samenwerken. Teamperformance is de sleutel tot succes.

Teamwerk is mensenwerk, maar veel dealerdirecties hebben moeite met de ‘zachte’ kant van de organisatie. Gedrag en gevoelens zijn nu eenmaal veel minder tastbaar dan cijfers en onderhandelen. Een veelgemaakte fout is dat het management de samenvoeging van een afdeling of bedrijf te procedureel en technisch benadert. Het organiseert de operationele details, verspreidt de nieuwe procedures en verwacht dat de samenwerking vanzelf wel tot stand komt. Zo gaat het voorbij aan de ‘informele organisatie’, de emoties van medewerkers en de onderlinge cultuurverschillen.

De teamperformance wordt bepaald door het aantal elkaar versterkende effectieve medewerkers binnen een bedrijf. Het gaat om het gezamenlijke resultaat, en dat moet beter zijn dan de som van de individuele prestaties.

Intrinsiek gemotiveerde medewerkers werken harder en met meer plezier, en zijn daardoor succesvoller en productiever. Productieve samenwerking gaat nog een stap verder: hiervoor is een optimale samenstelling van de groep nodig, maar ook dienend leiderschap dat de kwaliteiten van de teamleden op elkaar kan laten aansluiten.

Als gecertificeerd Profile Dynamics-coach maak ik de groepsdynamiek, de emoties, de intrinsieke motivatie en de drijfveren van mensen op een eenvoudige manier inzichtelijk. Ik achterhaal wat iemand drijft en waar zijn zorg ligt, zodat ik de weerstand kan wegnemen.

En is het onderlinge vertrouwen eenmaal hersteld, dan volgen het teamwork en de resultaten als vanzelf!

Ook toe aan een betere teamperformance in uw organisatie? Vraag een vrijblijvend gesprek aan.